Påminnelse om dagens dugnad i hht utlevert informasjon i postkassene

Dugnad i Bjørnelia vel id dag (lørdag 4. september)

Som tidligere annonsert blir den utsatte vårdugnaden lørdag (4. september) fra kl. 10. De som vil rydde litt omkring der de bor eller vet hva de vil, kan bare gjøre det, men ellers kan vi møtes i Skarraskogen (ved Elgfaret 1) kl 10 for fordeling av oppgaver. Erik Røsæg (480 02 979) organiserer.

Oppgave nr. 1 – rydde der du bor. Peter Schjølberg har ansvaret for denne oppgaven. Legg KOMPOSTavfall i sekker samlet f.eks. ved garasjene i Elgfaret og ved kryssene Elgfaret/Bjørnelia, Bjørnelia/Bjørnemyrveien og Bjørnemyrveien/Steinveien, så henter vi dem og får dem kjørt til Teigen til uken.

Oppgave nr. 2 – rydde stien langs bekken fra Elgfaret til Bjørnelia. Arne Støbak (900 36 522) og Harald Thorp har ansvaret for denne oppgaven.

Oppgave nr. 3 – rydde stien fra Skarraskogen mot bekken. Erik Røsæg (480 02 979) har ansvaret for denne oppgaven.

Vegetasjon
Det skal ikke ryddes vegetasjon for sikt på denne dugnaden (med et unntak i gruppe nr. 2). Det er uansett ikke tillatt å fjerne vegetasjon i firemeterbeltet langs bekken, bortsett fra for å holde en smal sti åpen. Hagerømlinger skal likevel fjernes, og Erik vil trykke opp noen bilder som viser hvordan de vanligste ser ut.

Vafler
Peter lager vaffelrøre og Vivien (922 58 882) har ansvaret for steking av dem fra 12-tiden i Skarraskogen (ved Elgfaret 1). Hun trenger noen flere hender. Også de som ikke får bidratt på dugnaden ellers er hjertelig velkommen både til å steke og spise.

Smittevern
Ikke møt om du har luftveisinfeksjon eller corona-smitte, hold avstand og følg smittevernreglene. Registrer gjerne din deltakelse for evt. smittesporing senere ved å sende en e-post med navn og telefonnummer til erik@rosaeg.no.

Med vennlig hilsen for friområdekomiteen

Erik Røsæg

Årsmøtet utsettes!

Kjære naboer,
Vi ser oss dessverre nødt til å utsette det planlagte årsmøtet 8. juni til 14. september 2021. Dette grunnet kommunens nåværende restriksjoner for innendørs arrangementer.
Vi kommer senere tilbake med informasjon om hvor møtet skal avholdes.

Se også nylig utlevert informasjon i postkassen.

Informasjon om årsmøtet og dugnad i Bjørnelia vel 2021

I år som i fjor må vi ta hensyn til pandemien som foregår rundt oss. Selv om det nok er mange som er vaksinert til våren, er det langt fra alle, og smittevernregler og restriksjoner på mye må holdes.

Styret har derfor bestemt at årsmøtet 2021 avholdes først 8. juni. Vi holder litt åpent hvor det blir foreløpig, men sannsynligvis SFO på Bjørnemyr skole. Dette kommer vi nærmere tilbake til. Årsberetning og agenda for årsmøtet sendes ut i god tid. Det vil også snarlig sendes ut faktura for medlemskontingent.

Vi tar gjerne imot saker til årsmøtet. Det er også fint om noen tenker på styreverv, 4 av 5 medlemmer er på valg i år, alle fra langt inn i Elgfaret. Det er flott om medlemmer fra større deler av velet også kan tenke seg å gå inn i styret!

Dugnaden avholdes lørdag 8. mai. Friområdekomiteen har også i år påtatt seg å planlegge, samt være ansvarlig for dugnaden. Nærmere informasjon om planer og oppmøte kommer nærmere dugnadstidspunktet.

Forøvrig har vi opprettet en lukket gruppe på Facebook, søk opp «Bjørnelia Vel» og bli med!

For styret i Bjørnelia vel

Wenche B. Nikolaisen