Dugnad avlyses

Den annonserte dugnaden 8. mai må dessverre avlyses på grunn av korona-restriksjonene (dugnaden er et «arrangement», og kun tillatt med inntil 20 personer).

Vi oppfordrer alle til å rydde opp rundt sin egen eiendom. Blir det mulig, inviterer vi til en dugnad på friområdet senere i sommer.

Informasjon om årsmøtet og dugnad i Bjørnelia vel 2021

I år som i fjor må vi ta hensyn til pandemien som foregår rundt oss. Selv om det nok er mange som er vaksinert til våren, er det langt fra alle, og smittevernregler og restriksjoner på mye må holdes.

Styret har derfor bestemt at årsmøtet 2021 avholdes først 8. juni. Vi holder litt åpent hvor det blir foreløpig, men sannsynligvis SFO på Bjørnemyr skole. Dette kommer vi nærmere tilbake til. Årsberetning og agenda for årsmøtet sendes ut i god tid. Det vil også snarlig sendes ut faktura for medlemskontingent.

Vi tar gjerne imot saker til årsmøtet. Det er også fint om noen tenker på styreverv, 4 av 5 medlemmer er på valg i år, alle fra langt inn i Elgfaret. Det er flott om medlemmer fra større deler av velet også kan tenke seg å gå inn i styret!

Dugnaden avholdes lørdag 8. mai. Friområdekomiteen har også i år påtatt seg å planlegge, samt være ansvarlig for dugnaden. Nærmere informasjon om planer og oppmøte kommer nærmere dugnadstidspunktet.

Forøvrig har vi opprettet en lukket gruppe på Facebook, søk opp «Bjørnelia Vel» og bli med!

For styret i Bjørnelia vel

Wenche B. Nikolaisen

Årsmøte og dugnad 2019

Årsmøte

Årsmøtet i Bjørnelia vel blir avholdt 29. april k 18.30 på Bjørnemyr skole. Alle som bor i velet vil motta innkalling i postkassen, senest 14 dager før årsmøtet. Dersom noen har saker de ønsker behandlet, kan styret kontaktes på e-post geir@skjelseth.com.

Dugnad

Årets dugnad blir 11. mai. Mer informasjon følger med innkallingen til årsmøtet.

Bjørnelia vel fyller 50 år, og det feires med fest!

Vellets festkomite meddeler at dato for jubileumsfesten blir 20.9.2018 : )

Festen vil bli holdt under tak. Nærmere bestemt «Jegerhytta» noen steinkast fra oss alle.

Festen starter kl 1800. Det blir natursti og vi får høre et kåseri om Varden.

Påmelding til Nora på norahag@oslomet.no

Pris er kr 50, og dette betales til kontonummer 1503 73 27538 innen 2. september

Det serveres gryterett, ta med egen drikke

Vi håper mange vil delta!

 

Festkomiteen består av Ingeborg Ness, Nora Hagstrøm og Mette Ness Hansen

Vellets friområder

Vellets friområder

Vellet eier friområder på til sammen nesten 7 mål. Hvis du klikker her finner du et kart med friområdene markert med gult.

Det er viktig at området fremstår som åpent til bruk for alle.

Friområdet er restområdet etter at de forskjellige boligeiendommene er skilt ut, og har derfor mange teiger og litt merkelig form. Det er en del lange og smale stykker. Antakelig har en sørget for atkomst til fellesområdet og en ledningstrasé.

På friområdet i en sone på fire meter på hver side av bekken skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte. Dette er det myndighetene som har bestemt, og fjerning av vegetasjon i vernesonen er straffbart! Det er gjort unntak for fjerning av det man med sikkerhet vet er rødhyll. Stiene langs bekken  legges så vidt mulig utenom vernesonen.

Utenom vernesonen kan vellet gi tillatelse til å fjerne vegetasjon. Etter en bestemmelse i skjøtet skal skogen holdes nede på hovedområdet.

Vellet har en komite som skal lage et forslag til utvikling av området. Kontakt gjerne Erik Røsæg. 48002979, erik@rosaeg.no.