Nytt styre i Bjørnelia vel

25 april ble det valgt nytt styret i velet og styret  har nå konstituert seg

Styret består av

Geir Skjelseth (leder)

Trine Lie Larsen (kasserer)

Astrid Blling

Benthe Arnesen

Irene Orerud (vara)

Reklamer