Årsmøtet blir avholdt 18 april

Årsmøtet i Bjørnelia vel blir avholdt 18. april. Alle som bor innenfor velets grenser vil motta innkalling i postkassen, senest 14 dager før møtet. Dersom noen har saker de ønsker behandlet kan dere kontakte styret på e-post.

Dugnad vil bli avholdt 5 mai. Mer info om dette vil følge i samme utsending som årsmøtepapirene.