Vellets friområder

Vellets friområder

Vellet eier friområder på til sammen nesten 7 mål. Hvis du klikker her finner du et kart med friområdene markert med gult.

Det er viktig at området fremstår som åpent til bruk for alle.

Friområdet er restområdet etter at de forskjellige boligeiendommene er skilt ut, og har derfor mange teiger og litt merkelig form. Det er en del lange og smale stykker. Antakelig har en sørget for atkomst til fellesområdet og en ledningstrasé.

På friområdet i en sone på fire meter på hver side av bekken skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte. Dette er det myndighetene som har bestemt, og fjerning av vegetasjon i vernesonen er straffbart! Det er gjort unntak for fjerning av det man med sikkerhet vet er rødhyll. Stiene langs bekken  legges så vidt mulig utenom vernesonen.

Utenom vernesonen kan vellet gi tillatelse til å fjerne vegetasjon. Etter en bestemmelse i skjøtet skal skogen holdes nede på hovedområdet.

Vellet har en komite som skal lage et forslag til utvikling av området. Kontakt gjerne Erik Røsæg. 48002979, erik@rosaeg.no.

Årsmøtet blir avholdt 18 april

Årsmøtet i Bjørnelia vel blir avholdt 18. april. Alle som bor innenfor velets grenser vil motta innkalling i postkassen, senest 14 dager før møtet. Dersom noen har saker de ønsker behandlet kan dere kontakte styret på e-post.

Dugnad vil bli avholdt 5 mai. Mer info om dette vil følge i samme utsending som årsmøtepapirene.